Burn-out preventie

Mensen die een burn-out krijgen, hebben veel overeenkomsten in hun persoonlijkheid: ze stellen hoge eisen aan zichzelf; ze zijn erg gemotiveerd; ze vinden het lastig om nee te zeggen of om hulp te vragen. Het risico op burn-out wordt vergroot door ingrijpende veranderingen in iemands persoonlijke situatie. Denk aan een relatiecrisis, ziekte in de familie of het overlijden van een naaste.

Als jij  te maken krijgt met chronische stress of beginnende burn-out verschijnselen is het goed om te weten dat je hier niet alleen doorheen hoeft. Bij Lewis Coaching staat gedragsverandering centraal; belemmerende gedragspatronen worden opgespoord en er wordt bewustzijn gecreëerd over de eigen functie en de betekenis van gedrag. 

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

1. De kennismaking: Een van de succesfactoren in een persoonlijk coachingstraject is de relatie tussen cliënt en coach. Een coachtraject begint daarom altijd met een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens verkennen we de coachvraag en kun jij beslissen of je door met mij wilt gaan..

2.Het nastreven van doelen: Na de opstart van het coachingstraject verkennen we jouw persoonlijke ontwikkeldoelen. Er wordt een realistisch en passend plan van aanpak opgesteld. Het coachingstraject bestaat uit coachgesprekken, reflectie-oefeningen en opdrachten.

3. De evaluatie: In het laatste gesprek evalueren wij het coachtraject en het proces. Zijn de doelen behaald? Hoe ver ben je en zijn er nog ontwikkeldoelen voor de toekomst? Indien gewenst kan er een vervolggesprek ingepland worden na bepaalde tijd.