Ontwikkeling is een voortdurend proces en hoe dat proces verloopt is afhankelijk van de aandacht en tijd dat hieraan wordt besteed. Door bewust te zijn van het belang van persoonlijke ontwikkeling kan je bijdragen aan bijvoorbeeld jouw eigen geluk, zelfvertrouwen, werkplezier, vitaliteit en daarmee de kwaliteit van jouw eigen leven.

Als coach begeleid ik jou langs de zijlijn terwijl je zelf het voortouw neemt. Ik geef geen oplossingen of antwoorden – want die heb je al zelf in je. Ik luister zonder oordeel, deel mijn observaties en waarnemingen en daag je uit als dat nodig blijkt. In mijn aanpak staat de hulpvraag centraal en is grotendeels gericht op het vergroten van persoonlijk inzicht.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de tijd genomen om de hulpvraag concreet te formuleren. Ook wordt een plan van aanpak gemaakt met daarin onder meer het aantal gesprekken, de frequentie en het tijdspad. Samen stellen we een individueel persoonlijk plan op dat op jouw hulpvraag is afgestemd. In dit plan stellen we haalbare korte termijn doelen op en tevens doelen voor de langere termijn. Ook maak ik een schatting voor het benodigd aantal gesprekken, de frequentie en het tijdspad. Het spreekt voor zich dat naarmate het proces vordert dit plan gewijzigd kan worden indien jij of ik dat nodig vind. Jouw verhaal en persoonlijkheid zijn altijd de leidende factor, jij bent de regisseur van je eigen coach proces.

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend. Het is namelijk belangrijk dat zowel jij als ik een vertrouwd gevoel hebben bij het gesprek dat wij hebben gevoerd. Ik zal tevens open en eerlijk zijn indien jouw hulpvraag passend is bij een andere zorgverlener.