Lewis Coaching zorgt voor de opvang en begeleiding van medewerkers, ouders, leerlingen/studenten of cliënten, die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag / ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag waarmee medewerkers te maken kunnen krijgen zijn:
- (Seksuele) intimidatie op de werkvloer
- Onjuiste bejegening
- Discriminatie
- Pesten
Stress als gevolg van ongewenste omgangsvormen verhoogt de kansen op psychosomatische klachten en stoornissen waardoor medewerkers sneller uitvallen en langdurig arbeidsongeschikt raken. Ook vermindert het de arbeidsproductiviteit omdat de medewerkers zich slechter kunnen concentreren, efficiëntie afneemt en hierdoor het werktempo vertraagd.
Ongewenste omgangsvormen zijn een enorme schadepost en kost de maatschappij minimaal € 4 miljard per jaar, exclusief de kosten van afgenomen arbeidsproductiviteit. Daar bovenop komen nog de kosten die verbonden zijn aan de lange herstelperiode met loondoorbetaling en re-integratie verplichtingen.
Kortom, het inzetten van Lewis Coaching bij meldingen en klachten rondom ongewenste omgangsvormen draagt bij tot het werkplezier en de productiviteit van de medewerker en levert een duidelijke kostenbesparing op voor de werkgever.

 

Vraag een kennismakingsgesprek aan zodat vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd.